ตู้

เก้าอี้สำนักงาน

โต๊ะสำนักงาน

พาร์ติชั่น

ตู้เซฟ

ไมโครแลค

ชั้นวางหนังสือ , นิตยาสาร , สมุด

เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง