บริษัท ฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด
เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ กรุณากรอกข้อความของท่านลงในแบบฟอร์มที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้
เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

สำนักงานใหญ่
บริษัท เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จำกัด
119/3-4 หมู่ 8 เยื้องที่ทำการไปรษณีย์พระประแดง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.02-463-0089 , 02-463-6943 , 02-464-3767-9 , 02-464-3678 , 02-463-2440 แฟกซ์ 02-463-2176
E-mail: steelfur@thaisteelfurniture.com

บริษัท
ชื่อ
อี-เมล์
โทรศัพท์ -
แฟกซ์ -
ข้อความ